Ångerrätt 

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt efter det att du mottagit varan. Observera att varan måste vara oanvänd och originalförpackningen finnas kvar för att ångerrätten ska gälla. Du står själv för returportot när du skickar tillbaka varor. Önskar du returnera någonting, kontakta info@linneskåpet.com.

Reklamation

Om en vara är felaktig eller felexpedierad ska du så snart som möjligt kontakta info@linneskapet.com och ange felet. I och med det får du besked om hur du ska gå tillväga. Vi står för kostnaden vid dessa returer. 

Transportskada ska anmälas till utlämningsstället så snart skadan upptäckts.

Vid eventuell tvist kommer Linneskåpet att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag.